Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 27-Jul-2021
12:00 PM
05-Aug-2021
12:00 PM
NETSS202100086 LANGGANAN LESEN PERISIAN SPSS BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 210103,
2 28-Jul-2021
11:30 AM
02-Aug-2021
11:30 AM
NETSSB202100149 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL DNA ISOLATION KIT FROM SERUM/PLASMA/WHOLE BLOOD/ BODY FLUIDS (CSF, URINE, SALIVA)/ MICROBIAL CELL UNTUK KEGUNAAN MAKMAL TMC. PRIHATIN/COVGEN/B50K/002/2021 050102, 060101, 060501,
3 28-Jul-2021
11:30 AM
02-Aug-2021
11:30 AM
NETSSB202100148 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MICROPLATE WASHER UNTUK KEGUNAAN PROJEK THE MALAYSIAN COHORT. TMC/B50K/013/2021 060501, 222705,
4 28-Jul-2021
11:30 AM
02-Aug-2021
11:30 AM
NETSSB202100147 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL VIRAL RNA EXTRACTION KIT UNTUK KEGUNAAN MAKMAL TMC. PRIHATIN/COVGEN/B50K/003/2021 060101, 060501,
5 30-Jul-2021
17:30 PM
06-Aug-2021
12:00 PM
NETSS202100087 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 24 UNIT TABLET KOMPUTER DAN AKSESORI UNTUK HOSPITAL PAKAR KANAK - KANAK UKM (KOD BIDANG : 210101 - HARDWARE (LOW END TECHNOLOGY) -SUPPLY ALL TYPES OF COMPUTER HARDWARE INCLUDING PC, NOTEBOOK, PRINTER DAN 210105 - TELECOMMUNICATION/NETWORKING-SUPPLY PRODUCT, INFRASTRUCTURE, SERVICES INCLUDING MAINTENANCE (LAN/WAN) 210101, 210105,
6 31-Jul-2021
12:00 PM
12-Aug-2021
12:00 PM
NETSS202100088 MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR JUBAH DAN TOPI GRADUAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNTUK PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK,UKM 020801, 222401,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang MOF No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 22-Jul-2021
12:00 PM
30-Jul-2021
12:00 PM
NETSSB202100141 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI TAULIAH MICRODISPENSING UNIT WITH INTEGRATED CONTROLLER KE INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN RR-2021-022 (IR. DR. ABANG ANNUAR EHSAN) 060501, 060502, 1/1
RM40,217.50
* Login to view
2 13-Jul-2021
12:00 PM
29-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100073 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITAULIAH "VECTOR NETWORK ANALYZER WITH FOUR POINT PROBE STATION INTEGRATED INTO ONE SYSTEM (VNAIPS)" KE INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK, UKM 060501, 060502, 1/3
2/3
3/3
RM89,000.00
RM489,583.00
RM105,000.00
* Login to view
3 23-Jul-2021
12:15 PM
29-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100084 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA ATAU REAGEN VIRAL DNA/RNA EXTRACTION KIT BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 1 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 060101 - BAHAN KIMIA MAKMAL) 060101, 1/1
RM499,200.00
* Login to view
4 23-Jul-2021
16:30 PM
28-Jul-2021
16:30 PM
NETSSB202100143 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL LIQUID PROTECTION COVERALLS- WITH HOODED UNTUK KEGUNAAN PROJEK PENYELIDIKAN KPT-COVGEN. PRIHATIN/COVGEN/B50K/001/2021 050301, 1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM39,340.00
RM44,000.00
RM33,000.00
RM43,780.00
RM30,360.00
RM39,600.00
RM68,200.00
RM27,500.00
RM58,190.00
* Login to view
5 15-Jul-2021
12:00 PM
26-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100082 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS SODA LIME CARBON DIOXIDE ABSORBENT 5 LITER JERICAN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 1/1
RM97,500.00
* Login to view
6 21-Jul-2021
11:00 AM
26-Jul-2021
11:00 AM
NETSSB202100140 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGENT ANALISIS BIOKIMIA UNTUK KEGUNAAN MAKMAL TMC. TMC/B50K/012/2021 060101, 060501, 1/1
RM49,803.00
* Login to view
7 13-Jul-2021
14:30 PM
23-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100075 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT MIRABEGRON 50MG TAB SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 1/4
2/4
3/4
4/4
RM246,500.00
RM245,735.00
RM246,500.00
RM250,393.00
* Login to view
8 13-Jul-2021
14:30 PM
23-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100074 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT ATORVASTATIN 10MG TAB SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050201 - DADAH BERJADUAL) 1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM30,900.00
RM115,875.00
RM130,950.00
RM115,875.00
RM105,000.00
RM44,250.00
* Login to view
9 14-Jul-2021
14:45 PM
23-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100063 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA FLEXIBLE BRONCHOVIDEOSCOPE KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050101 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL) 1/2
2/2
RM194,900.00
RM195,490.00
* Login to view
10 13-Jul-2021
15:30 PM
22-Jul-2021
12:00 PM
NETSS202100080 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA HIGH SPEED DRILL WITH ACCESSORIES KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050101 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN HOSPITAL) 1/2
2/2
RM136,000.00
RM125,000.00
* Login to view
# Tajuk Jenis Tarikh Keluar Tempoh Belian Status Belian Tarikh Tutup Muat turun
# Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Lihat Harga Pembida Berjaya Amaun Bidaan (RM)
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM