Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 10-Sep-2021
12:00 PM
27-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100122 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA MESIN PEMBAYARAN TANPA TUNAI DI TEMPAT LETAK KENDERAAN BERTINGKAT HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM). TERBUKA KEPADA BUMIPUTERA SAHAJA. 020302,
2 13-Sep-2021
12:00 PM
27-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100123 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATULIS GUNASAMA "PLASTIC FASTERNER HCTM (BLOCK & GRIP)" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) 020601,
3 14-Sep-2021
12:00 PM
28-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100124

1 UNIT BLUEHILL UNIVERSAL SOFTWARE UPGRADE WITH OPERATOR DASHBOARD

060501, 060502,
4 15-Sep-2021
12:00 PM
23-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100125 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR AKSESORI KELENGKAPAN PAKAIAN SERAGAM UNTUK KAKITANGAN BAHAGIAN KESELAMATAN 020804,
5 15-Sep-2021
16:00 PM
29-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100201 PERKHIDMATAN MENCANTAS POKOK SELAMA SETAHUN (1) DI DALAM KAWASAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. 070201, 221002, 221003,
6 20-Sep-2021
12:00 PM
27-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100204 PENGGANTIAN PERALATAN SISTEM KESELAMATAN BERSEPADU ISS DI HCTM 220402,
7 20-Sep-2021
12:00 PM
04-Oct-2021
12:00 PM
NETSS202100126 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT CERITINIB 150MG CAPSULE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. 050201,
8 20-Sep-2021
13:00 PM
04-Oct-2021
12:00 PM
NETSS202100127 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI LEUPRORELIN ACETATE 11.25MG, 3M DEPOT INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. 050201,
9 21-Sep-2021
10:00 AM
27-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100205 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT CHROMA METER CS-150 UNTUK PENYELIDIKAN FRGS/1/2020/SSI0/UKM/02/11 [DR ZAINORA MOHAMMED], PUSAT KAJIAN REHABILITASI DAN KEPERLUAN KHAS (ICAREHAB) FSK UKM 060501,
10 21-Sep-2021
12:00 PM
30-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100129 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "CLOSED SUCTION CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PAKAI BUANG PERUBATAN] 050301,
11 21-Sep-2021
16:00 PM
30-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100130 PERKHIDMATAN BUGGY GOLF DI DANAU GOLF UKM BAGI TEMPOH (1) SETAHUN UNTUK PUSAT SUKAN UKM 110106, 110201, 110202, 110402,
12 21-Sep-2021
14:00 PM
25-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100207 MEMBEKAL DAN MEMASANG FREEZER-86 UNTUK KEGUNAAN PENYELIDIKAN DI MGI 060501, 060502, 220601,
13 21-Sep-2021
15:00 PM
24-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100206 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MAKANAN BERBUNGKUS UNTUK PEMUDAHCARA SEMPENA MINGGU MESRA MAHASISWA UKM SESI 2021/2022 BERMULA 30 SEPTEMBER HINGGA 8 OKTOBER 2021 BERTEMPAT DI KAMPUS BANGI, UKM 040103,
14 22-Sep-2021
13:00 PM
30-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100132 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "STERILE IV ADDITIVE DISPENSING PIN" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] 050301,
15 22-Sep-2021
13:00 PM
30-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100131 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS VARIOUS IV SITE CATHETER FIXATION TRANSPARENT DRESSING SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] 050301,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang MOF No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 06-Sep-2021
16:00 PM
22-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100188

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT DSM XPLORE INJECTION MOULDING MACHINE DI MAKMAL PEMPROSESAN BAHAN JKMP, JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, FKAB, UKM

220601, 220602, 1/1
RM35,800.00
* Login to view
2 11-Sep-2021
10:00 AM
21-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100195 ALAT MUZIK CAKLEMPONG (GRED A) 030301, 220203, 221511, 1/3
2/3
3/3
RM25,000.00
RM24,540.00
RM30,020.00
* Login to view
3 17-Sep-2021
12:00 PM
21-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100203 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN SERTA MEMBERSIH KAWASAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK SEKITAR KOLEJ RAHIM KAJAI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR UNTUK TEMPOH DUA (2) BULAN 221001, 1/3
2/3
3/3
RM46,072.00
RM45,320.00
RM39,980.00
* Login to view
4 10-Sep-2021
12:00 PM
21-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100121 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI SISTEM KEYSIGHT NEMO HANDY, PERISIAN TEGAR TERSUAI DAN PERANTI PINTAR 5G UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FKAB/JKEES/SBA/2021 PROJEK KK-2020-007 (PM.DR ROSDIADEE NORDIN) 060501, 210103, 1/3
2/3
3/3
RM54,000.00
RM51,000.00
RM52,139.00
* Login to view
5 14-Sep-2021
15:30 PM
20-Sep-2021
15:30 PM
NETSSB202100200 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN WATERS ACQUITY UPLC SYSTEM UNTUK KEGUNAAN TMC. ARAJ/COHORT/101/2021 060101, 060102, 220602, 1/1
RM29,800.00
* Login to view
6 06-Sep-2021
14:30 PM
20-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100116 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA INTRAPARTUM CTG MACHINE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050101, 1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM69,000.00
RM74,400.00
RM58,005.00
RM81,000.00
RM41,700.00
RM107,100.00
RM58,200.00
* Login to view
7 06-Sep-2021
14:30 PM
20-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100115 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI BUPIVACAINE HCL 5MG/ML ( 0.5%) + DEXTROSE 80MG/ML INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 1/1
RM126,400.00
* Login to view
8 06-Sep-2021
15:00 PM
20-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100118 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA ATAU REAGEN SARS COV-2 RT-PCR KIT (E GENE DAN RDRP GENE) YANG BERSESUAIAN DENGAN ANALYSER REAL-TIME PCR SEDIA ADA SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. 060101, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM74,700.00
RM406,534.00
RM410,352.00
RM410,352.00
* Login to view
9 06-Sep-2021
14:30 PM
20-Sep-2021
12:00 PM
NETSS202100114 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI TOCILIZUMAB 80MG/4ML INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, * Login to view
10 13-Sep-2021
15:00 PM
20-Sep-2021
12:00 PM
NETSSB202100199 MEMBEKAL DAN MEGHANTAR ALATAN ICT KE PEJABAT PUSAT PEMERKASAAN REMAJA 210101, 210103, 1/1
RM27,806.00
* Login to view
# Tajuk Jenis Tarikh Keluar Tempoh Belian Status Belian Tarikh Tutup Muat turun
# Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Lihat Harga Pembida Berjaya Amaun Bidaan (RM)
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM