Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 04-Feb-2021
12:00 PM
27-May-2021
12:00 PM
NETSS202100011 SEBUTHARGA UNTUK PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENAPIS AIR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM
2 11-May-2021
14:30 PM
20-May-2021
12:00 PM
NETSS202100036 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI TOCILIZUMAB 400MG/20ML INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (UBAT INOVATOR SAHAJA) 050201,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang MOF No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 06-May-2021
12:00 PM
12-May-2021
12:00 PM
NETSS202100035 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “ PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) ” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 050301, 1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM414,250.00
RM283,350.00
RM386,750.00
RM395,500.00
RM413,550.00
RM378,550.00
RM511,650.00
RM339,500.00
RM677,000.00
* Login to view
2 05-May-2021
15:00 PM
11-May-2021
15:00 PM
NETSSB202100083 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR “SODIUM IODIDE [131I] SOLUTION, 150 MCI SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE JABATAN PENGIMEJAN MOLEKUL DAN PERUBATAN NUKLEAR, HCTM PPUKM (PENGHANTARAN MULAI JUN 2021 HINGGA DISEMBER 2021) 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM27,000.00
RM39,800.00
RM27,000.00
* Login to view
3 30-Apr-2021
12:00 PM
11-May-2021
12:00 PM
NETSS202100034 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “INFUSION TUBING SET” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050301, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM298,000.00
RM298,000.00
RM298,000.00
RM153,000.00
* Login to view
4 04-May-2021
11:00 AM
10-May-2021
15:30 PM
NETSSB202100086 PERKHIDMATAN MEMBEKAL & MENGHANTAR ALAT UNTUK KERJA PENYELIDIKAN PROF. MADYA DR. WAN ZUHAIRI WAN YAACOB, JSBAS, FST, UKM. MENGGUNAKAN PERUNTUKAN ST-2018-017 060501, 1/1
RM35,369.00
* Login to view
5 05-May-2021
09:00 AM
07-May-2021
16:00 PM
NETSSB202100088 UKM/FST/SMI/SEBUTHARGA B/1-2021 - PERKHIDMATAN PEMINDAHAN PERALATAN INDUCTIVELY COUPLE PLASMA MASS-SPECTROPHOTOMETER (ICP-MS), RHEOMETER, DYNAMIC MECHANICAL ANALYSER (DMA) DAN FREEZE DRYER DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI TERMASUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN KALIBRASI SEBELUM MEMBUKA ALAT (‘DECOMMISSIONING’) DAN SELEPAS MEMASANG ALAT (‘RECOMMISSIONING’), PENGANGKUTAN, MEMBUNGKUS SERTA KERJA-KERJA KECIL MEMASANG SALURAN GAS. 060501, 220602, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM6,890.00
RM2,264.40
RM1,050.00
RM21,500.00
* Login to view
6 28-Apr-2021
13:00 PM
07-May-2021
12:00 PM
NETSSB202100079 MEMBEKAL, MENGUJILARI, MENTAULIAH DAN MENGHANTAR SISTEM AIR MAKMAL@PM DR LOH KEE SHYUAN/SHAHIRAH MENGGUNAKAN PERUNTUKAN RA-2019-002 UNTUK KEGUNAAN INSTITUT SEL FUEL 060501, 1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM22,680.00
RM49,700.00
RM33,200.00
RM22,800.00
RM22,020.00
RM38,765.00
RM15,200.00
RM24,545.00
* Login to view
7 03-May-2021
15:30 PM
06-May-2021
15:30 PM
NETSSB202100084 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PLAN PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR TEMPERATURE MONITORING SYSTEM WITH CALIBRATION AND VERIFICATION UNTUK MAKMAL TMC. TMC/B50K/007/2021 220601, 220602, 1/2
2/2
RM48,800.01
RM12,690.00
* Login to view
8 04-May-2021
08:00 AM
06-May-2021
08:00 AM
NETSSB202100085 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKMAL PAKAI HABIS (POWER SUPPLY UNIT SUPPORT PART KIT & LABOR CHARGE FOR 2 HOURS) UNTUK PEMBAIKPULIHAN SISTEM AGILENT 7700X ICP-MS N/P : JJ003-AGILENT/2021/001 220601, 220602, 1/1
RM35,754.09
* Login to view
9 03-May-2021
12:00 PM
05-May-2021
12:00 PM
NETSSB202100082 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT NON INVASIVE POSITIF VENTILATOR WITH OXYMETRY UNTUK KEGUNAAN BILIK SLEEP STYDY, UNIT RESPIRATORI 050101, 1/3
2/3
3/3
RM17,365.00
RM34,000.00
RM34,000.00
* Login to view
10 22-Apr-2021
12:00 PM
04-May-2021
12:00 PM
NETSS202100033 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI ELTROMBOPAG 25MG TAB (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 1/1
RM485,730.00
* Login to view
# Tajuk Jenis Tarikh Keluar Tempoh Belian Status Belian Tarikh Tutup Muat turun
# Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Lihat Harga Pembida Berjaya Amaun Bidaan (RM)
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM