Aduan &
        Maklumbalas

018-771 9225
       013-756 1573
       017-426 0420
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 20-Jan-2022
10:00 AM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETSS202200009 CADANGAN UBAHSUAI RUANG LOBI UNTUK LIF DI FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR CIDB
G1-B-B04,

MOF
Tiada
2 21-Jan-2022
10:00 AM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETSSB202200020 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT BERASASKAN FABRIK UNTUK TECHNO USAHAWAN HUB DI BANGUNAN AKADEMIA SIBER TEKNOPOLIS, UKM, BANGI CIDB
Tiada

MOF
020199,
3 20-Jan-2022
10:00 AM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETSS202200008 CADANGAN UBAHSUAI BILIK MESYUARAT DI JABATAN USULUDDIN DAN FALSAFAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR CIDB
G1-B-B04,

MOF
Tiada
4 17-Jan-2022
12:30 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202200012 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MRNGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VISUAL FIELD ANALYZER KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
5 19-Jan-2022
12:00 PM
03-Feb-2022
12:00 PM
NETSS202200019 SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA UBAHSUAI BILIK SARJANA DAN RUANG PEJABAT DI JABATAN KEJURURAWATAN, TINGKAT LIMA (5), BLOK PENDIDIKAN, FAKULTI PERUBATAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
6 24-Jan-2022
10:00 AM
31-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200032 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNTUK TEMPOH 1 PUSINGAN (FEB – MAC 2022) BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DI ZON 1, UKM BANGI. CIDB
Tiada

MOF
220301,
7 24-Jan-2022
10:00 AM
31-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200033 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNTUK TEMPOH 1 PUSINGAN (FEB – MAC 2022) BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DI ZON 2, UKM BANGI. CIDB
Tiada

MOF
220301,
8 24-Jan-2022
10:00 AM
31-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200031 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNTUK TEMPOH 1 PUSINGAN (FEB – MAC 2022) BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DI ZON 3, UKM BANGI. CIDB
Tiada

MOF
220301,
9 24-Jan-2022
10:00 AM
31-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200030 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNTUK TEMPOH 1 PUSINGAN (FEB – MAC 2022) BAGI SISTEM PENYAMAN UDARA DAN PERALATAN LAIN YANG BERKAITAN DI ZON 4, UKM BANGI. CIDB
Tiada

MOF
220301,
10 21-Jan-2022
10:00 AM
10-Feb-2022
12:00 PM
NETSSB202200021 MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA DAN LAIN-LAIN PERKARA UNTUK TECHNO USAHAWAN HUB DI BANGUNAN AKADEMIA SIBER TEKNOPOLIS, UKM, BANGI CIDB
Tiada

MOF
010401,
11 21-Jan-2022
17:00 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202200021 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT 'PELBAGAI KERUSI' SECARA BERPERINGKAT -PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DIBAWAH KOD BIDANG :- I) 020199 : (PEMBUAT - PERABOT, KELENGKAPAN DAN AKSESORI) II) PANEL BERPUSAT DI BAWAH KATEGORI PERABOT (PELBAGAI JENIS ITEM) CIDB
Tiada

MOF
020199,
12 24-Jan-2022
12:00 PM
02-Feb-2022
12:00 PM
NETSSB202200035

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN KERETA BAGI TUJUAN PENYELIDIKAN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN PKT 6/2012. KETUA PROJEK DR. PEER MOHAMED

JENIS KENDERAAN: TOYOTA VIOS/HONDA CITY/PROTON X50/X70/PERODUA BEZZA/PROTON PERSONA

CIDB
Tiada

MOF
110103, 220103, 220104, 220112, 221503,
13 24-Jan-2022
16:00 PM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETSSB202200036

PEMBEKALAN MAKANAN HAIWAN KERING MOUSE PELLET 702 P JENAMA GOLD COIN KE UNIT SUMBER HAIWAN MAKMAL FAKULTI PERUBATAN JALAN TEMERLOH 53200 KUALA LUMPUR (50 KG/BAG MAX PACKAGING) SEBANYAK 300 BAG BERMULA DARI BULAN JULAI TAHUN 2022 SEHINGGA BULAN JUN TAHUN 2023.

CIDB
Tiada

MOF
070302,
14 25-Jan-2022
11:00 AM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETSSB202200040

MAKANAN HAIWAN KERING RABBIT GROWER JENAMA FFM ATAU GOLD COIN (25 KG/BAG MAX PACKAGING) UNTUK TEMPOH BERMULA BULAN JULAI 2022 SEHINGGA BULAN JUN 2023 (7500 KG/300BAG)

CIDB
Tiada

MOF
070302,
15 25-Jan-2022
12:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETSS202200022 PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS BITDEFENDER BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104, 210107,
16 25-Jan-2022
08:00 AM
28-Jan-2022
14:30 PM
NETSSB202200041 MEMBEKAL, MEMASANG DAN MUNGUJILARI PERALATAN AUDIO VISUAL DI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UKM MENGGUNAKAN FEP1 CIDB
Tiada

MOF
010302, 020301, 020302, 221304,
17 27-Jan-2022
08:00 AM
31-Jan-2022
18:00 PM
NETSSB202200043 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT FLOW CYTOMETER DI MAKMAL SITOMETER ALIRAN, PUSAT KAJIAN TOKSIKOLOGI DAN RISIKO KESIHATAN (CORE), FAKULTI SAINS KESIHATAN, UKM MENGGUNAKAN PERUNTUKAN CRIM MELALUI TABUNG RHB9 (RUJUKAN : UKM.PPI.800-1/3/43) CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502, 220601, 220602, 221508, 222705,
18 26-Jan-2022
12:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETSS202200023 PERKHIDMATAN PERAWATAN DAN PELUPUSAN BUANGAN TERJADUAL (SISA KIMIA) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK PENGURUSAN RISIKO, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (ROSH-UKM), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
221008,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 19-Jan-2022
10:00 AM
27-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200024 KERJA-KERJA NAIKTARAF ARAS 3 (PARTITION) UNTUK PEGAWAI BAHARU JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR CIDB
Tiada

MOF
020199,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM18,427.00
RM25,620.00
RM53,283.00
RM19,187.00
RM22,305.00
* Login to view
2 20-Jan-2022
10:00 AM
27-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200019 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT KAYU UNTUK TECHNO USAHAWAN HUB DI BANGUNAN AKADEMIA SIBER TEKNOPOLIS, UKM, BANGI CIDB
Tiada

MOF
020199,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM119,100.00
RM82,972.40
RM51,051.00
RM48,024.00
* Login to view
3 14-Jan-2022
15:00 PM
27-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202200010 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SODIUM BICARBONATE 8.4% 20ML INJ. SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM214,400.00
RM29,520.00
RM149,624.00
* Login to view
4 14-Jan-2022
15:00 PM
27-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202200011 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT CAFFEINE CITRATE 20MG/ML SOLUTION FOR INFUSION 2ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM33,501.60
RM75,420.00
RM63,360.00
RM73,952.40
* Login to view
5 20-Jan-2022
12:00 PM
27-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202200020 SEBUT HARGA KERJA-KERJA KALIBRASI BAGI TEMPERATURE DIGITAL MIN MAX DI PELBAGAI LOKASI DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
G1-M-M15,

MOF
Tiada
1/1
RM34,500.00
* Login to view
6 14-Jan-2022
15:00 PM
27-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202100214 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA HEATING CABINET WITH ACCESSORIES KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
* Login to view
7 24-Jan-2022
09:00 AM
27-Jan-2022
09:00 AM
NETSSB202200034

PERKHIDMATAN MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU SYARAT KEMASUKKAN PROGRAM PRASISWAZAH UKM 2022/2023 UNTUK PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

CIDB
Tiada

MOF
221601,
1/3
2/3
3/3
RM12,960.00
RM9,315.00
RM11,340.00
* Login to view
8 20-Jan-2022
08:00 AM
26-Jan-2022
15:30 PM
NETSSB202200029 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPUTER RIBA UNTUK PROJEK MAKMAL KOMPUTER BERGERAK (MOBILE) FEP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN FEP5 CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210104,
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13
RM20,000.00
RM17,900.00
RM19,500.00
RM16,930.00
RM32,980.00
RM24,930.00
RM22,000.00
RM18,200.00
RM17,600.00
RM23,990.00
RM32,990.00
RM18,998.00
RM25,000.00
* Login to view
9 20-Jan-2022
12:00 PM
26-Jan-2022
12:00 PM
NETSSB202200028 KERJA-KERJA PENDAWAIAN, MEMBEKAL DAN MEMASANG LED SMART TV 65 INCH UNTUK KEGUNAAN MAKMAL BAHASA DI BANGUNAN PUSAT KAJIAN BAHASA DAN LINGUISTIK , UKM CIDB
Tiada

MOF
020201, 221502,
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
RM32,340.00
RM32,340.00
RM28,320.00
RM23,916.00
RM25,500.00
RM30,000.00
RM27,720.00
RM28,074.00
RM27,294.00
RM34,500.00
RM26,868.00
RM34,860.00
RM28,860.00
RM34,200.00
RM49,020.00
* Login to view
10 17-Jan-2022
12:00 PM
26-Jan-2022
12:00 PM
NETSS202200013 SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN SISTEM HAWA DINGIN BAGI BILIK BERSIH DI PUSAT KAJIAN KEJURUTERAAN TISU & PERUBATAN REGENERATIF, FAKULTI PERUBATAN UKM CIDB
G1-M-M01,

MOF
Tiada
1/3
2/3
3/3
RM56,740.00
RM56,645.00
RM59,610.00
* Login to view
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 07-Jan-2022
15:30 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETST202200001 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN KULTUR DARAH DAN UJIAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISMA SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
2 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200002 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “PREMIUM END DEDICATED BREAST ULTRASOUND SYSTEM” KEPADA PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
050101,
3 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA ‘REAGENT RENTAL’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
4 17-Jan-2022
15:30 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200004 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BLOOD WARMER KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
5 25-Jan-2022
12:00 PM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200005 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "CLOSED SUCTION CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 31-Dec-2021
12:00 PM
21-Jan-2022
12:00 PM
NETST202100010 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM399,816.00
RM264,660.00
RM264,660.00
RM250,224.00
RM351,276.00
RM269,472.00
* Login to view
2 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "DIAGNOSTIC CARDIAC ANGIOGRAM CATHETER" SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM979,000.00
RM676,000.00
* Login to view
3 24-Nov-2021
16:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100009 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING KIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM624,000.00
RM800,100.00
RM734,400.00
RM816,000.00
RM627,900.00
RM660,000.00
RM792,000.00
RM738,000.00
* Login to view
4 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100008 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “HYDROPHILIC COATED GUIDE WIRE FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM580,600.00
RM536,640.00
RM674,900.00
RM33,600.00
RM328,000.00
RM311,000.00
RM586,050.00
RM736,800.00
* Login to view
5 07-Oct-2021
12:00 PM
28-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “DISPOSABLE PLASTIC APRON” SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
RM3,555,936.00
RM2,044,920.00
RM1,182,510.00
RM926,640.00
RM1,912,860.00
RM1,102,410.00
RM3,220,410.00
RM1,407,888.00
RM263,070.00
RM228,960.00
RM750,000.00
RM228,960.00
RM1,691,742.00
RM145,008.00
RM994,860.00
RM1,307,520.00
RM2,667,480.00
RM1,194,630.00
RM1,003,728.00
RM865,200.00
RM982,170.00
* Login to view
6 24-Sep-2021
12:00 PM
15-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "COMPLETE BLOODLINE TUBING SET FOR CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM591,600.00
RM89,500.00
RM89,500.00
RM249,000.00
RM570,000.00
* Login to view
7 25-Aug-2021
12:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IN-SITU BERPENDAFLUR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ ; KOD BIDANG 060101 (BAHAN KIMIA MAKMAL). CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,166,999.00
RM1,132,549.00
RM897,850.00
* Login to view
8 25-Aug-2021
16:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT PELBAGAI FORMULASI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050201 - DADAH BERJADUAL) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM1,289,560.00
RM329,400.00
RM1,079,900.00
RM1,384,460.00
RM954,800.00
RM332,040.00
RM1,485,190.00
* Login to view
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.