Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 17-Feb-2021
16:00 PM
02-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100013 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATULIS GUNASAMA “PLASTIC FASTERNER HCTM (BLOCK & GRIP)” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 020601,
2 18-Feb-2021
17:00 PM
02-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100014 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “INTRODUCER KIT FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050301,
3 22-Feb-2021
16:00 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100015 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI TOFACITINIB 5MG TAB (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203,
4 22-Feb-2021
16:00 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100016 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI ALFUZOSIN HCL 10MG XL TABLET SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203,
5 22-Feb-2021
17:30 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100017 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI AZACITIDINE 100MG INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203,
6 22-Feb-2021
17:30 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100018 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI PALBOCICLIB 125MG HARD CAPSULE (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203,
7 24-Feb-2021
12:00 PM
03-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100024 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SUMBER ELEKTRON FESEM (MERLIN) UNTUK MAKMAL MORFOLOGI, MAKMAL I-CRIM, UKM. PERUNTUKAN TPU16/CRIM(MAKMAL)/2021(11) 220601, 220602,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang MOF No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 25-Feb-2021
13:30 PM
26-Feb-2021
13:30 PM
NETSSB202100025 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL (REAL TIME MULTIPLEX RT-PCR KIT) UNTUK KEGUNAAN MAKMAL UWC, UMBI. TMC/B50K/003/3021 050101, 050102, 060101, 060102, 060501, 060502, 220601, 222702, 222703, 222705, 1/1
* Login to view
2 24-Feb-2021
12:00 PM
26-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100023 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ADULT NASAL KIT UNTUK PROJEK PENYELIDIKAN DI JABATAN OTORINOLARINGOLOGI FPER UKM KETUA PROJEK: DR FARAH DAYANA ZAHEDI 050101, 050102, 050202, 060101, 1/1
* Login to view
3 22-Feb-2021
12:00 PM
25-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100022 PERKHIDMATAN WATER, SOIL AND SOIL SEDIMENT SAMPLING AND ANALYSIS 060101, 060102, 060103, 060502, 100101, 221006, 222704, 222705, 1/1
* Login to view
4 10-Feb-2021
12:00 PM
17-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100018 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ‘STAINLESS STEEL GLOVEBOX’ DI MAKMAL OPEL, IMEN DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN GP-2019-K017241 (KETUA PROJEK: PROF MADYA DR AKRAJAS ALI UMAR) 060501, 1/2
2/2
* Login to view
5 09-Feb-2021
12:00 PM
17-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100012 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA HYBRID ENDOUROLOGY WITH INSUFFLATOR SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050101, 050102, 1/3
2/3
3/3
RM408190.00
RM19750.00
RM950.00
RM395000.00
RM394500.00
* Login to view
6 04-Feb-2021
12:00 PM
11-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100011 SEBUTHARGA UNTUK PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENAPIS AIR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM RM367200.00
RM250560.00
* Login to view
7 08-Feb-2021
15:30 PM
10-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100017 SPINAL NEEDLE 27 G X 3 1/2 IN 050301, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
* Login to view
8 04-Feb-2021
12:00 PM
09-Feb-2021
14:00 PM
NETSSB202100016 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BENCHTOP BEAD-BEATING HOMOGENIZER UNTUK UMBI/PERUNTUKAN RGB17/DANA PIP 2020 060101, 220601, 1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
* Login to view
9 03-Feb-2021
12:00 PM
05-Feb-2021
16:00 PM
NETSSB202100014 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT HPLC ACQUITY UPLC H-CLASS (WATERS) DI FAKULTI PERUBATAN PERUNTUKAN RGB18/BPPR/DANA PENYELENGGARAAN(FPER)/2020 060502, 220602, 1/1
* Login to view
10 20-Jan-2021
12:00 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100006 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI PANITUMUMAB 20MG/ML, 5ML SOLUTION FOR INFUSION (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM178880.00
RM183120.00
RM178976.00
RM179200.00
RM181206.40
* Login to view
11 20-Jan-2021
12:00 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100005 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI PEMBROLIZUMAB 100MG/4ML SOLUTION FOR INJECTION (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM131625.00
RM131840.00
RM133176.80
* Login to view
12 26-Jan-2021
13:30 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100008 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI LENVATINIB MESILATE 10MG HARD CAPSULE (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM212520.00
RM216300.00
RM212372.50
* Login to view
13 25-Jan-2021
12:00 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100007 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI DECITABINE 50MG INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM430350.00
RM431088.00
* Login to view
14 26-Jan-2021
13:30 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100009 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI FAVIPIRAVIR 200MG TAB SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM71760.00
RM487500.00
RM48399.00
RM67080.00
RM485550.00
RM117000.00
* Login to view
15 26-Jan-2021
13:30 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100010 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI TOCILIZUMAB 80MG/4ML INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM473760.00
RM482508.00
RM473175.00
RM474075.00
* Login to view
16 21-Jan-2021
12:00 PM
28-Jan-2021
12:00 PM
NETSSB202100009 MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MEMASANG INTEGRATED FLOATING DOCK CAGE UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN TENAGA SURIA (SERI), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. 060501, 1/1
* Login to view
17 15-Jan-2021
12:00 PM
26-Jan-2021
12:30 PM
NETSS202100004 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA ATAU REAGEN VIRAL DNA/RNA EXTRACTION KIT BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 1 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) 060101, 1/3
2/3
3/3
RM83160.00
RM302400.00
RM293760.00
* Login to view
18 18-Jan-2021
12:00 PM
25-Jan-2021
12:00 PM
NETSSB202100008 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PENYELIDIKAN DR MOHD AMIR KAMARUZZAMAN/DR NADIA TARMIZI (GGPM-2019-008) 060101, 060501, 060502, 1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
* Login to view
19 18-Jan-2021
14:00 PM
22-Jan-2021
18:00 PM
NETSSB202100010 MEMBEKAL , MENGHANTAR DAN MENGUJITAULIAH PEMBELIAN LAPTOP & IPAD UNTUK THE MALAYSIAN COHORT, UMBI 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108, 210109, 210201, 210202, 210203, 220201, 1/1
* Login to view
20 16-Jan-2021
18:00 PM
19-Jan-2021
10:00 AM
NETSSB202100007 PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN TIGA (3) MESIN PENAPIS AIR JENIS FLOOR STANDING (PANAS DAN SEJUK) DI PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN 221502, 1/1
* Login to view
21 12-Jan-2021
12:00 PM
18-Jan-2021
08:00 AM
NETSSB202100002 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA DESKTOP, PRINTER DAN TONER KE UNIT PENYIARAN DIGITAL, PEJABAT DEKAN, FAKULTI PERUBATAN UKM 210101, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
* Login to view
22 13-Jan-2021
12:00 PM
15-Jan-2021
12:00 PM
NETSSB202100004 PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS CECAIR HELIUM DAN CECAIR NITROGEN. PERUNTUKAN TPU16/BPPR/CRIM(MAKMAL)/2021(02) 060101, 220601, 1/3
2/3
3/3
* Login to view
23 13-Jan-2021
12:00 PM
14-Jan-2021
17:00 PM
NETSSB202100003 MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ILLUMINA I-SCAN BAGI KEGUNAAN MAKMAL UMBI (BAIKPULIH INCOMING SUPPLY BOARD) 220601, 222703, 222705, 1/1
* Login to view
24 04-Jan-2021
15:30 PM
13-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202100003 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI POLATUZUMAB VEDOTIN 140MG INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) (PERLU IMPORT PERMIT) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM321000.00
RM453000.00
* Login to view
25 04-Jan-2021
12:00 PM
13-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202100001 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI DECITABINE 50MG INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM574784.00
RM579800.00
* Login to view
26 04-Jan-2021
12:00 PM
13-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202100002 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI VORICONAZOLE 200MG INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/1
RM385200.00
* Login to view
27 23-Dec-2020
17:00 PM
05-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202000010 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INSULIN GLARGINE 300IU/ML, 1.5ML PRE FILLED SYRINGE/PEN (450IU DALAM 1.5ML) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 050204, 1/2
2/2
RM134925.00
RM135000.00
* Login to view
28 08-Dec-2020
12:00 PM
24-Dec-2020
12:00 PM
NETSS202000008 MEMBEKAL LANGGANAN PRASARANA CLOUD UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108, 210109, 1/1
RM368453.88
* Login to view
29 08-Dec-2020
12:00 PM
14-Dec-2020
12:00 PM
NETSS202000009 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SIRAP LACTULOSE 3.35G/5ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ RM2300000.00
* Login to view
30 04-Dec-2020
15:00 PM
14-Dec-2020
12:00 PM
NETSS202000007 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT ERTAPENEM 1G INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 050204, 1/2
2/2
RM149220.00
RM151440.00
* Login to view
31 30-Oct-2020
12:00 PM
12-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000005 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SIRAP LACTULOSE 3.35G/5ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 050204, 1/2
2/2
RM142140.00
RM369840.00
* Login to view
32 30-Oct-2020
15:00 PM
12-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000006 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN HITAM PUTIH DENGAN 'BOOKLET MAKER' (OFFLINE) SECARA SEWA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 221502, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM4428.00
RM720.00
RM5000.00
RM175500.00
RM180000.00
RM4579.00
RM5000.00
RM173628.00
RM5000.00
RM171144.00
RM32400.00
RM180000.00
* Login to view
33 19-Oct-2020
09:00 AM
03-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000003 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR INJEKSI CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN KE HCTM 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM44200.00
RM44200.00
RM44200.00
* Login to view
34 19-Oct-2020
09:00 AM
03-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000004 INSULIN GLARGINE 100IU/ML, 3ML DISPOSABLE PEN (UBAT INOVATOR ATAU GENERIK) PACKING - 5'S / BOX 050201, 050202, 050203, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM513240.00
RM503440.00
RM504000.00
RM406000.00
* Login to view
35 15-Oct-2020
12:00 PM
03-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000002 SUBLINGUAL / PERLINGUAL IMMUNOTHERAPY SPRAY PACK - SET OF 2 (3 IN I) IMMUNOTHERAPY SUBLINGUAL SPRAY CONTAINING : - BLOMIA TROPICALIS 0.5HEPD - DERMATOPHAGOCIDES FARINAE 0.75FEPD - DERMATOPHAGOCIDES PTERONYSSINUS 0.75HEPD 050201, 050202, 050203, 1/1
RM114000.00
* Login to view
36 07-Sep-2020
12:00 PM
15-Sep-2020
12:00 PM
NETSSB202000008 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN, BAIKPULIH DAN KALIBRASI PERALATAN PENCIRIAN PERKIN ELMER PHOTOLUMINESCENCE SPECTROMETER MODEL LS55 DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN), UKM 220602, 1/1
* Login to view
37 24-Jul-2020
12:00 PM
30-Jul-2020
12:00 PM
NETSSB202000007 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ‘SIMULATION SOFTWARE FOR MATERIAL STUDIES & VERIFICATION’ DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN) 060501, 1/1
* Login to view
38 13-Jul-2020
08:00 AM
27-Jul-2020
12:00 PM
NETSS202000001 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA GAMMA PROBE SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050101, 050102, 1/2
2/2
RM218000.00
RM218000.00
* Login to view
39 16-Jul-2020
12:00 PM
27-Jul-2020
12:00 PM
NETSSB202000006 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH AKSESORI PERALATAN MP-SPR NAVI DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN), UKM 060501, 060502, 1/1
* Login to view
# Tajuk Jenis Tarikh Keluar Tempoh Belian Status Belian Tarikh Tutup Muat turun
# Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Lihat Harga Pembida Berjaya Amaun Bidaan (RM)
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)