Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 07-Apr-2021
12:00 PM
16-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100030 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "UNIVERSAL BLOODLINE TUBING 4 IN 1 FOR HAEMODIALISIS" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH (3) TAHUN KE HCTM 050301,
2 08-Apr-2021
12:00 PM
16-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100031 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESELAMATAN KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) SELAMA DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 120401, 220402,
3 08-Apr-2021
15:00 PM
16-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100032 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESELAMATAN BERSEPADU (ISS) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 220402,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang MOF No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 12-Apr-2021
14:00 PM
14-Apr-2021
12:00 PM
NETSSB202100069 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERISIAN CONTENT DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY CONTENT IN REDUCING LABOUR PAIN MERANGKUMI BEBERAPA BAHAGIAN : (A) PROJECT MANAGEMENT : USER REQUIREMENT, STORYBOARD, MOCK UP (B) GAME DEVELOPMENT : VR CORE ENGINE (UNITY) - NATURE & RIVER ENVIRONMENT, UI NAVIGATION & TEXTURING, INTERACTION (STATIC) / PROGRAMMING (LINEAR), ANIMATION (<3 MIN) (C) DESIGN & ANIMATION (LOW POLY) : LEVEL DESIGN - PROPS & ENVIRONMENT, CHARACTERS MODEL (<3) - ISLAMIC, HIJAB, WORKERS ETC (TEXTURING, RIGGING, ANIMATION) (D) VISUAL & SOUND EFFECTS : EDITING & SYNS (E)TUTORIAL & TESTING : TRANSFER OF TECHNOLOGY (TOT) HAND-ON, MANUAL GUIDE REFERENCE 210104, 1/1
* Login to view
2 05-Apr-2021
12:00 PM
09-Apr-2021
12:00 PM
NETSSB202100061 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI WIRELESS INTERACTIVE PRESENTER DI BILIK ACTIVE LEARNING SPACE UNTUK FAKULTI PERGIGIAN, UKM KKL. ( FGG1 ) ( NP: P.DEKAN/11/2021 ) 210105, 210106, 210108, 1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
* Login to view
3 05-Apr-2021
15:00 PM
08-Apr-2021
15:00 PM
NETSSB202100062 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL (REAL TIME MULTIPLEX RT-PCR KIT) UNTUK KEGUNAAN MAKMAL UWC, UMBI. TMC/B50K/003/3021 050101, 050102, 060501, 222702, 1/2
2/2
* Login to view
4 25-Mar-2021
12:00 PM
05-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100026 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA TYHROID UPTAKE SYSTEM WITH WELL COUNTER KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. 050101, 050102, 1/2
2/2
RM111111.11
RM166688.00
RM166688.00
* Login to view
5 25-Mar-2021
12:00 PM
05-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100025 SEBUTHARGA UNTUK MENYELENGGARA WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) BARRACUDA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 210105, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM107739.00
RM87780.00
RM58911.00
RM40000.00
RM40000.00
RM11000.00
RM86537.34
RM70505.90
RM53678.00
RM84707.00
RM103844.00
RM56783.00
* Login to view
6 26-Mar-2021
14:00 PM
05-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100027 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN PENGESANAN ANTIBODI IGG & IGM SEROLOGI MENGGUNAKAN KAEDAH ELISA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 060101, 1/1
RM17860.00
RM17860.00
RM6720.00
RM5760.00
RM6720.00
RM5760.00
RM15040.00
RM15040.00
RM15040.00
RM15980.00
RM7680.00
RM12480.00
RM15040.00
RM15040.00
RM15040.00
RM17860.00
RM17860.00
RM5760.00
RM5760.00
RM19740.00
* Login to view
7 26-Mar-2021
14:00 PM
05-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100028 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA DAN PAKAI HABIS VIRAL/UNIVERSAL TRANSPORT MEDIUM BAGI PENGUJIAN COVID-19 SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 060101, 1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
RM132000.00
RM129600.00
RM110400.00
RM132000.00
RM120000.00
RM123840.00
RM312000.00
RM182400.00
RM172800.00
RM144000.00
RM124800.00
RM119520.00
RM144000.00
RM153600.00
* Login to view
8 26-Mar-2021
14:30 PM
05-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100029 SEBUT HARGA UNTUK MENGHANTAR DAN MEMBEKAL UBAT INJECTION IODINE SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM170016.00
RM172320.00
* Login to view
9 01-Apr-2021
08:00 AM
05-Apr-2021
08:00 AM
NETSSB202100060 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERISIAN CONTENT DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY CONTENT IN REDUCING LABOUR PAIN MERANGKUMI BEBERAPA BAHAGIAN : (A) PROJECT MANAGEMENT : USER REQUIREMENT, STORYBOARD, MOCK UP (B) GAME DEVELOPMENT : VR CORE ENGINE (UNITY) - NATURE & RIVER ENVIRONMENT, UI NAVIGATION & TEXTURING, INTERACTION (STATIC) / PROGRAMMING (LINEAR), ANIMATION (<3 MIN) (C) DESIGN & ANIMATION (LOW POLY) : LEVEL DESIGN - PROPS & ENVIRONMENT, CHARACTERS MODEL (<3) - ISLAMIC, HIJAB, WORKERS ETC (TEXTURING, RIGGING, ANIMATION) (D) VISUAL & SOUND EFFECTS : EDITING & SYNS (E)TUTORIAL & TESTING : TRANSFER OF TECHNOLOGY (TOT) HAND-ON, MANUAL GUIDE REFERENCE 210104, * Login to view
10 23-Mar-2021
08:30 AM
01-Apr-2021
16:30 PM
NETSSB202100051 MEMBEKAL MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI MESIN HEMATOLOGY ANALYZER (5 PARTS) DI UNIT MAKMAL PERUBATAN PUSAT KESIHATAN UKM BANGI 050101, 1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
* Login to view
11 29-Mar-2021
12:30 PM
01-Apr-2021
14:00 PM
NETSSB202100057 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SUMBER ELEKTRON FESEM (MERLIN) UNTUK MAKMAL MORFOLOGI, MAKMAL I-CRIM, UKM. PERUNTUKAN TPU16/CRIM(MAKMAL)/2021(11) 060501, 1/1
* Login to view
12 16-Mar-2021
12:00 PM
01-Apr-2021
12:00 PM
NETSS202100024 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PENGKABELAN RANGKAIAN (NETWORK CABLING) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, KAMPUS KUALA LUMPUR UKM 210105, 1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM112000.00
RM12000.00
RM4750.00
RM4000.00
RM2625.00
RM4800.00
RM3800.00
RM5000.00
RM3500.00
RM4000.00
RM4500.00
RM7500.00
RM5000.00
RM7500.00
RM10000.00
RM6000.00
RM160000.00
RM12450.00
RM5350.00
RM7900.00
RM4900.00
RM9200.00
RM6200.00
RM6800.00
RM1500.00
RM2500.00
RM6500.00
RM4000.00
RM1500.00
RM10000.00
RM120000.00
RM2400.00
RM196000.00
RM16950.00
RM8640.00
RM5880.00
RM3500.00
RM6256.00
RM4360.00
RM4960.00
RM3300.00
RM4500.00
RM4500.00
RM5700.00
RM5000.00
RM8000.00
RM10000.00
RM8000.00
RM191332.00
RM14906.25
RM5160.00
RM6000.00
RM3360.00
RM8600.00
RM5472.00
RM6547.20
RM2650.00
RM2968.00
RM3286.00
RM10600.00
RM10600.00
RM10600.00
RM5088.00
RM5088.00
RM174000.00
RM13725.00
RM6100.00
RM3660.00
RM3785.00
RM4052.00
RM3000.00
RM5050.00
RM3050.00
RM4600.00
RM6750.00
RM6100.00
RM6100.00
RM11000.00
RM8800.00
RM8800.00
RM119200.00
RM16250.00
RM5500.00
RM6500.00
RM4250.00
RM6200.00
RM3600.00
RM4000.00
RM1500.00
RM2250.00
RM3250.00
RM4000.00
RM3000.00
RM4000.00
RM2400.00
RM3200.00
RM192000.00
RM14625.00
RM7500.00
RM5500.00
RM3350.00
RM5640.00
RM3600.00
RM4400.00
RM3400.00
RM3500.00
RM3900.00
RM5500.00
RM4250.00
RM7500.00
RM8800.00
RM6000.00
RM123600.00
RM16200.00
RM5940.00
RM5040.00
RM5580.00
RM5712.00
RM3768.00
RM4728.00
RM3900.00
RM4550.00
RM5250.00
RM7150.00
RM7150.00
RM7150.00
RM5400.00
RM6480.00
* Login to view
13 25-Mar-2021
14:00 PM
31-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100056 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI, SATU UNIT 'LAB EVAPORATOR' MENGGUNAKAN GERAN PENYELIDIKAN PROF. DR. WAN AIDA WAN MUSTAPHA (IF0420A1225) JABATAN SAINS MAKANAN, FST. 130101, 140102, 220602, 1/3
2/3
3/3
* Login to view
14 23-Mar-2021
17:00 PM
30-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100053 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MEMASANG 2 UNIT WATER CHILLER SERTA PIPING UNTUK INSTRUMEN X-RAY DIFFRACTOMETER (XRD), MAKMAL XRD PERUNTUKAN TPU 16/CRIM (MAKMAL)/2021(16) 060501, 130101, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
* Login to view
15 22-Mar-2021
14:00 PM
25-Mar-2021
17:00 PM
NETSSB202100050 PERKHIDMATAN MEMASAK DAN MENYEDIAKAN JUADAH BERBUKA PUASA DAN SAHUR SELAMA 27 HARI (1 RAMADHAN SEHINGGA 27 RAMADHAN) UNTUK PUSAT ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 040101, 040102, 040103, 1/4
2/4
3/4
4/4
* Login to view
16 22-Mar-2021
14:30 PM
24-Mar-2021
15:00 PM
NETSSB202100052 MEMBEKAL , MENGHANTAR DAN MENGUJITAULIAH PEMBELIAN LAPTOP & IPAD UNTUK THE MALAYSIAN COHORT, UMBI. TMC/B50K/005/2021 210101, 1/3
2/3
3/3
* Login to view
17 19-Mar-2021
12:00 PM
24-Mar-2021
14:00 PM
NETSSB202100049 BEKALAN SISTEM AUDIO 010302, 020302, 1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
* Login to view
18 16-Mar-2021
12:00 PM
24-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100023 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “BACTERIAL AND VIRAL RETENTIVE FILTER” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) 050301, 1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM156000.00
RM224250.00
RM83850.00
RM163800.00
RM191100.00
RM187200.00
RM191100.00
RM174330.00
RM122460.00
RM150150.00
* Login to view
19 18-Mar-2021
17:00 PM
23-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100042 MEMBEKALKAN HAIWAN (SPF GUINEA PIG) UNTUK KEGUNAAN PENYELIDIKAN ISO 17025 DI MAKMAL BIOSERASI, PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) UKM 070202, 1/1
* Login to view
20 10-Mar-2021
12:00 PM
19-Mar-2021
16:00 PM
NETSSB202100034 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MEMASANG 2 UNIT WATER CHILLER SERTA PIPING UNTUK INSTRUMEN X-RAY DIFFRACTOMETER (XRD), MAKMAL XRD PERUNTUKAN TPU 16/CRIM (MAKMAL)/2021(16) 060501, 1/3
2/3
3/3
* Login to view
21 17-Mar-2021
15:00 PM
19-Mar-2021
15:00 PM
NETSSB202100040 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL (REAGENT UJIAN HBA1C) UNTUK KEGUNAAN MAKMAL TMC. TMC/B50K/004/2021 060501, 060502, 1/1
* Login to view
22 17-Mar-2021
12:00 PM
19-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100039 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITAULIAH PERALATAN VIDEO CONFERENCE KE PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UKM 210108, 1/1
* Login to view
23 13-Mar-2021
08:00 AM
17-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100038 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ACRYLIC UNTUK KEGUNAAN HPKK UKM DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN MENGURUS 2021 020201, 020601, 020604, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
* Login to view
24 03-Mar-2021
12:00 PM
12-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100021 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJITAULIAH MESIN IMBASAN RETINA - KAMERA FUNDUS UNTUK PROJEK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI) 050101, 050102, 220601, 1/2
2/2
RM175000.00
RM396000.00
* Login to view
25 10-Mar-2021
13:00 PM
11-Mar-2021
13:00 PM
NETSSB202100035 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERISIAN CONTENT DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY CONTENT IN REDUCING LABOUR PAIN MERANGKUMI BEBERAPA BAHAGIAN : (A) PROJECT MANAGEMENT : USER REQUIREMENT, STORYBOARD, MOCK UP (B) GAME DEVELOPMENT : VR CORE ENGINE (UNITY) - NATURE & RIVER ENVIRONMENT, UI NAVIGATION & TEXTURING, INTERACTION (STATIC) / PROGRAMMING (LINEAR), ANIMATION (<3 MIN) (C) DESIGN & ANIMATION (LOW POLY) : LEVEL DESIGN - PROPS & ENVIRONMENT, CHARACTERS MODEL (<3) - ISLAMIC, HIJAB, WORKERS ETC (TEXTURING, RIGGING, ANIMATION) (D) VISUAL & SOUND EFFECTS : EDITING & SYNS (E)TUTORIAL & TESTING : TRANSFER OF TECHNOLOGY (TOT) HAND-ON, MANUAL GUIDE REFERENCE 210104, * Login to view
26 09-Mar-2021
12:00 PM
11-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100032 MEMBEKAL LANGGANAN PLATFORM LATIHAN ATAS TALIAN UNTUK TEMPOH EMPAT (4) TAHUN KEPADA PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108, 210109, 1/1
* Login to view
27 01-Mar-2021
16:00 PM
10-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100019 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN ARTERIAL BLOOD GASES SECARA REAGENT RENTAL SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH 18 BULAN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 060101, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM229500.00
RM232470.00
RM221400.00
RM351000.00
RM337500.00
* Login to view
28 04-Mar-2021
12:00 PM
09-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100030 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG INTERGRATED FLOATING DOCK CAGE UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN TENAGA SURIA (SERI), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 080102, 080102, 1/1
* Login to view
29 09-Mar-2021
12:00 PM
09-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100033 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PEN MARKER 020601, * Login to view
30 04-Mar-2021
12:00 PM
08-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100029 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERISIAN ANSYS ACADEMIC RESEARCH CFD PACKAGE UNTUK PROF. MADYA DR. MASLI IRWAN ROSLI , INSTITUT SEL FUEL MENGGUNAKAN PERUNTUKAN DIP-2019-023 060501, 210103, 210104, 1/1
* Login to view
31 02-Mar-2021
12:00 PM
05-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100026 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERISIAN ANSYS ACADEMIC RESEARCH CFD PACKAGE UNTUK PROF ANDANASTUTI, INSTITUT SEL FUEL MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TRGS/1/2019/UKM/01/1/1 060501, 210103, 210104, 1/1
* Login to view
32 02-Feb-2021
12:00 PM
05-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100027 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN MAKMAL PAKAI HABIS UNTUK FAIQ /PROF. TUTI, INSTITUT SEL FUEL MENGGUNAKAN KOD PROJEK TRGS/1/2019/UKM/01/1/1 060101, 222705, 1/3
2/3
3/3
* Login to view
33 24-Feb-2021
12:00 PM
03-Mar-2021
12:00 PM
NETSSB202100024 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG SUMBER ELEKTRON FESEM (MERLIN) UNTUK MAKMAL MORFOLOGI, MAKMAL I-CRIM, UKM. PERUNTUKAN TPU16/CRIM(MAKMAL)/2021(11) 220601, 220602, 1/1
* Login to view
34 18-Feb-2021
17:00 PM
02-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100014 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “INTRODUCER KIT FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050301, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM130000.00
RM130000.00
RM104000.00
RM104000.00
RM100000.00
RM100000.00
RM120000.00
RM120000.00
* Login to view
35 17-Feb-2021
16:00 PM
02-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100013 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATULIS GUNASAMA “PLASTIC FASTERNER HCTM (BLOCK & GRIP)” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 020601, 1/1
RM170000.00
* Login to view
36 22-Feb-2021
17:30 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100018 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI PALBOCICLIB 125MG HARD CAPSULE (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/1
RM468648.00
* Login to view
37 22-Feb-2021
17:30 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100017 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI AZACITIDINE 100MG INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM111240.00
RM611520.00
* Login to view
38 22-Feb-2021
16:00 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100016 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI ALFUZOSIN HCL 10MG XL TABLET SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM316800.00
RM302400.00
RM240.00
* Login to view
39 22-Feb-2021
16:00 PM
01-Mar-2021
12:00 PM
NETSS202100015 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI TOFACITINIB 5MG TAB (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/1
RM488350.50
* Login to view
40 25-Feb-2021
13:30 PM
26-Feb-2021
13:30 PM
NETSSB202100025 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL (REAL TIME MULTIPLEX RT-PCR KIT) UNTUK KEGUNAAN MAKMAL UWC, UMBI. TMC/B50K/003/3021 050101, 050102, 060101, 060102, 060501, 060502, 220601, 222702, 222703, 222705, 1/1
* Login to view
41 24-Feb-2021
12:00 PM
26-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100023 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ADULT NASAL KIT UNTUK PROJEK PENYELIDIKAN DI JABATAN OTORINOLARINGOLOGI FPER UKM KETUA PROJEK: DR FARAH DAYANA ZAHEDI 050101, 050102, 050202, 060101, 1/1
* Login to view
42 22-Feb-2021
12:00 PM
25-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100022 PERKHIDMATAN WATER, SOIL AND SOIL SEDIMENT SAMPLING AND ANALYSIS 060101, 060102, 060103, 060502, 100101, 221006, 222704, 222705, 1/1
* Login to view
43 10-Feb-2021
12:00 PM
17-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100018 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ‘STAINLESS STEEL GLOVEBOX’ DI MAKMAL OPEL, IMEN DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN GP-2019-K017241 (KETUA PROJEK: PROF MADYA DR AKRAJAS ALI UMAR) 060501, 1/2
2/2
* Login to view
44 09-Feb-2021
12:00 PM
17-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100012 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA HYBRID ENDOUROLOGY WITH INSUFFLATOR SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050101, 050102, 1/3
2/3
3/3
RM408190.00
RM19750.00
RM950.00
RM395000.00
RM394500.00
* Login to view
45 04-Feb-2021
12:00 PM
11-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100011 SEBUTHARGA UNTUK PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENAPIS AIR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM RM367200.00
RM250560.00
* Login to view
46 08-Feb-2021
15:30 PM
10-Feb-2021
12:00 PM
NETSSB202100017 SPINAL NEEDLE 27 G X 3 1/2 IN 050301, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
* Login to view
47 04-Feb-2021
12:00 PM
09-Feb-2021
14:00 PM
NETSSB202100016 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BENCHTOP BEAD-BEATING HOMOGENIZER UNTUK UMBI/PERUNTUKAN RGB17/DANA PIP 2020 060101, 220601, 1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
* Login to view
48 03-Feb-2021
12:00 PM
05-Feb-2021
16:00 PM
NETSSB202100014 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT HPLC ACQUITY UPLC H-CLASS (WATERS) DI FAKULTI PERUBATAN PERUNTUKAN RGB18/BPPR/DANA PENYELENGGARAAN(FPER)/2020 060502, 220602, 1/1
* Login to view
49 20-Jan-2021
12:00 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100006 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI PANITUMUMAB 20MG/ML, 5ML SOLUTION FOR INFUSION (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM178880.00
RM183120.00
RM178976.00
RM179200.00
RM181206.40
* Login to view
50 20-Jan-2021
12:00 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100005 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI PEMBROLIZUMAB 100MG/4ML SOLUTION FOR INJECTION (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM131625.00
RM131840.00
RM133176.80
* Login to view
51 26-Jan-2021
13:30 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100008 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI LENVATINIB MESILATE 10MG HARD CAPSULE (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM212520.00
RM216300.00
RM212372.50
* Login to view
52 25-Jan-2021
12:00 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100007 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI DECITABINE 50MG INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM430350.00
RM431088.00
* Login to view
53 26-Jan-2021
13:30 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100009 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI FAVIPIRAVIR 200MG TAB SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM71760.00
RM487500.00
RM48399.00
RM67080.00
RM485550.00
RM117000.00
* Login to view
54 26-Jan-2021
13:30 PM
02-Feb-2021
12:00 PM
NETSS202100010 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI TOCILIZUMAB 80MG/4ML INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM473760.00
RM482508.00
RM473175.00
RM474075.00
* Login to view
55 21-Jan-2021
12:00 PM
28-Jan-2021
12:00 PM
NETSSB202100009 MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MEMASANG INTEGRATED FLOATING DOCK CAGE UNTUK INSTITUT PENYELIDIKAN TENAGA SURIA (SERI), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. 060501, 1/1
* Login to view
56 15-Jan-2021
12:00 PM
26-Jan-2021
12:30 PM
NETSS202100004 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA ATAU REAGEN VIRAL DNA/RNA EXTRACTION KIT BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 1 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) 060101, 1/3
2/3
3/3
RM83160.00
RM302400.00
RM293760.00
* Login to view
57 18-Jan-2021
12:00 PM
25-Jan-2021
12:00 PM
NETSSB202100008 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PENYELIDIKAN DR MOHD AMIR KAMARUZZAMAN/DR NADIA TARMIZI (GGPM-2019-008) 060101, 060501, 060502, 1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
* Login to view
58 18-Jan-2021
14:00 PM
22-Jan-2021
18:00 PM
NETSSB202100010 MEMBEKAL , MENGHANTAR DAN MENGUJITAULIAH PEMBELIAN LAPTOP & IPAD UNTUK THE MALAYSIAN COHORT, UMBI 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108, 210109, 210201, 210202, 210203, 220201, 1/1
* Login to view
59 16-Jan-2021
18:00 PM
19-Jan-2021
10:00 AM
NETSSB202100007 PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN TIGA (3) MESIN PENAPIS AIR JENIS FLOOR STANDING (PANAS DAN SEJUK) DI PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN 221502, 1/1
* Login to view
60 12-Jan-2021
12:00 PM
18-Jan-2021
08:00 AM
NETSSB202100002 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA DESKTOP, PRINTER DAN TONER KE UNIT PENYIARAN DIGITAL, PEJABAT DEKAN, FAKULTI PERUBATAN UKM 210101, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
* Login to view
61 13-Jan-2021
12:00 PM
15-Jan-2021
12:00 PM
NETSSB202100004 PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS CECAIR HELIUM DAN CECAIR NITROGEN. PERUNTUKAN TPU16/BPPR/CRIM(MAKMAL)/2021(02) 060101, 220601, 1/3
2/3
3/3
* Login to view
62 13-Jan-2021
12:00 PM
14-Jan-2021
17:00 PM
NETSSB202100003 MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ILLUMINA I-SCAN BAGI KEGUNAAN MAKMAL UMBI (BAIKPULIH INCOMING SUPPLY BOARD) 220601, 222703, 222705, 1/1
* Login to view
63 04-Jan-2021
12:00 PM
13-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202100001 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI DECITABINE 50MG INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM574784.00
RM579800.00
* Login to view
64 04-Jan-2021
12:00 PM
13-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202100002 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI VORICONAZOLE 200MG INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/1
RM385200.00
* Login to view
65 04-Jan-2021
15:30 PM
13-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202100003 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI POLATUZUMAB VEDOTIN 140MG INJ (UBAT INOVATOR SAHAJA) (PERLU IMPORT PERMIT) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 1/2
2/2
RM321000.00
RM453000.00
* Login to view
66 23-Dec-2020
17:00 PM
05-Jan-2021
12:00 PM
NETSS202000010 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INSULIN GLARGINE 300IU/ML, 1.5ML PRE FILLED SYRINGE/PEN (450IU DALAM 1.5ML) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 050204, 1/2
2/2
RM134925.00
RM135000.00
* Login to view
67 08-Dec-2020
12:00 PM
24-Dec-2020
12:00 PM
NETSS202000008 MEMBEKAL LANGGANAN PRASARANA CLOUD UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108, 210109, 1/1
RM368453.88
* Login to view
68 08-Dec-2020
12:00 PM
14-Dec-2020
12:00 PM
NETSS202000009 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SIRAP LACTULOSE 3.35G/5ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ RM2300000.00
* Login to view
69 04-Dec-2020
15:00 PM
14-Dec-2020
12:00 PM
NETSS202000007 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT ERTAPENEM 1G INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 050204, 1/2
2/2
RM149220.00
RM151440.00
* Login to view
70 30-Oct-2020
12:00 PM
12-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000005 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SIRAP LACTULOSE 3.35G/5ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050201, 050202, 050203, 050204, 1/2
2/2
RM142140.00
RM369840.00
* Login to view
71 30-Oct-2020
15:00 PM
12-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000006 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN HITAM PUTIH DENGAN 'BOOKLET MAKER' (OFFLINE) SECARA SEWA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 221502, 1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM4428.00
RM720.00
RM5000.00
RM175500.00
RM180000.00
RM4579.00
RM5000.00
RM173628.00
RM5000.00
RM171144.00
RM32400.00
RM180000.00
* Login to view
72 19-Oct-2020
09:00 AM
03-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000003 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR INJEKSI CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN KE HCTM 050201, 050202, 050203, 1/3
2/3
3/3
RM44200.00
RM44200.00
RM44200.00
* Login to view
73 19-Oct-2020
09:00 AM
03-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000004 INSULIN GLARGINE 100IU/ML, 3ML DISPOSABLE PEN (UBAT INOVATOR ATAU GENERIK) PACKING - 5'S / BOX 050201, 050202, 050203, 1/4
2/4
3/4
4/4
RM513240.00
RM503440.00
RM504000.00
RM406000.00
* Login to view
74 15-Oct-2020
12:00 PM
03-Nov-2020
12:00 PM
NETSS202000002 SUBLINGUAL / PERLINGUAL IMMUNOTHERAPY SPRAY PACK - SET OF 2 (3 IN I) IMMUNOTHERAPY SUBLINGUAL SPRAY CONTAINING : - BLOMIA TROPICALIS 0.5HEPD - DERMATOPHAGOCIDES FARINAE 0.75FEPD - DERMATOPHAGOCIDES PTERONYSSINUS 0.75HEPD 050201, 050202, 050203, 1/1
RM114000.00
* Login to view
75 07-Sep-2020
12:00 PM
15-Sep-2020
12:00 PM
NETSSB202000008 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN, BAIKPULIH DAN KALIBRASI PERALATAN PENCIRIAN PERKIN ELMER PHOTOLUMINESCENCE SPECTROMETER MODEL LS55 DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN), UKM 220602, 1/1
* Login to view
76 24-Jul-2020
12:00 PM
30-Jul-2020
12:00 PM
NETSSB202000007 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ‘SIMULATION SOFTWARE FOR MATERIAL STUDIES & VERIFICATION’ DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN) 060501, 1/1
* Login to view
77 13-Jul-2020
08:00 AM
27-Jul-2020
12:00 PM
NETSS202000001 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA GAMMA PROBE SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ 050101, 050102, 1/2
2/2
RM218000.00
RM218000.00
* Login to view
78 16-Jul-2020
12:00 PM
27-Jul-2020
12:00 PM
NETSSB202000006 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH AKSESORI PERALATAN MP-SPR NAVI DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN), UKM 060501, 060502, 1/1
* Login to view
# Tajuk Jenis Tarikh Keluar Tempoh Belian Status Belian Tarikh Tutup Muat turun
# Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Lihat Harga Pembida Berjaya Amaun Bidaan (RM)
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM

 

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 01-Mar-2021 SISTEM E-TENDER UKM

Adalah dimaklumkan perolehan secara tender masih tidak menggunakan kaedah pelawaan secara atas talian (online) melalui Sistem ePerolehan UKM(eP@UKM). Kaedah pemakluman pelawaan adalah sebagaimana sebelum ini iaitu pelawaan yang diiklankan melalui :-
1. Sistem e-tender UKM ( https://ewarga.ukm.my/etender/tawaran.cfm) 
2. Notis Pelawaan yang ditampal di Papan Kenyataan Jabatan Bendahari UKM / Jabatan Kewangan HCTM